• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Баянтээг багийн зохион байгуулагч
...

2020-06-02 18:14:52

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:14:33

Дэлгэрэнгүй..
Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:14:11

Дэлгэрэнгүй..
Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:13:52

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 8 дугаар багийн зохион байгуулагч
...

2020-06-02 18:12:44

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 7 дугаар багийн зохион байгуулагч
...

2020-06-02 18:11:48

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 4 дүгээр багийн зохион байгуулагч
...

2020-06-02 18:11:26

Дэлгэрэнгүй..
Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:11:02

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:10:35

Дэлгэрэнгүй..
Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:10:12

Дэлгэрэнгүй..