• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
...

2020-09-03 17:52:39

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
...

2020-09-03 17:51:52

Дэлгэрэнгүй..
Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч;
...

2020-09-03 17:49:17

Дэлгэрэнгүй..
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Бүрд, Төгрөг сумдын Газрын даамал
...

2020-09-03 17:48:53

Дэлгэрэнгүй..
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Арвайхээр сумын сайн дурын даатгалын байцаагч
...

2020-09-03 17:48:27

Дэлгэрэнгүй..
Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Бүрд ,Тарагт, Хархорин сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч
...

2020-09-03 17:48:07

Дэлгэрэнгүй..
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-09-03 17:47:37

Дэлгэрэнгүй..
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-09-03 17:47:14

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нарийнтээл сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-09-03 17:46:40

Дэлгэрэнгүй..
Засаг даргын тамгын газрын Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр, хөтөлбөр, сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-09-03 17:43:55

Дэлгэрэнгүй..