• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Өвөрхангай аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Өлзийт, Зүүнбаян-Улаан, Богд, Тарагт, Уянга сумдын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний /5/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-12-25 12:10:20

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Малын генетик нөөцийн ашиглалт, эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-12-25 12:09:11

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-12-25 12:07:56

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Хужирт сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-30 12:42:05

Дэлгэрэнгүй..
Бат-Өлзий, Бүрд сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтний /2/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-30 12:41:18

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-09-30 12:40:39

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын 10 дугаар багийн зохион байгуулагч
...

2020-09-03 17:53:50

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-09-03 17:53:26

Дэлгэрэнгүй..
Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
...

2020-09-03 17:53:01

Дэлгэрэнгүй..
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
...

2020-09-03 17:52:39

Дэлгэрэнгүй..