• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:09:45

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Мал аж ахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:09:24

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:09:00

Дэлгэрэнгүй..
Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:08:37

Дэлгэрэнгүй..
Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:08:10

Дэлгэрэнгүй..
Баянгол сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:07:45

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:07:24

Дэлгэрэнгүй..
Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:07:05

Дэлгэрэнгүй..
Хужирт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:06:40

Дэлгэрэнгүй..
Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:06:16

Дэлгэрэнгүй..