• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:06:16

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:05:49

Дэлгэрэнгүй..
Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:05:19

Дэлгэрэнгүй..
Бат-Өлзий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:04:54

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:03:58

Дэлгэрэнгүй..
Гучин-Ус сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:03:22

Дэлгэрэнгүй..
Нарийнтээл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:02:52

Дэлгэрэнгүй..
Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:02:29

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:01:57

Дэлгэрэнгүй..
Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:01:33

Дэлгэрэнгүй..