• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Бүрд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн
...

2020-06-02 18:00:22

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:59:48

Дэлгэрэнгүй..
Есөнзүйл сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:59:27

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:59:05

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Соёл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:58:44

Дэлгэрэнгүй..
Богд сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:58:21

Дэлгэрэнгүй..
Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:58:03

Дэлгэрэнгүй..
Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:56:56

Дэлгэрэнгүй..
Хайрхандулаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:56:12

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
...

2020-06-02 17:55:12

Дэлгэрэнгүй..