• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:43:42

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Арвайхээр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:33:43

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:32:06

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Баруунбаян-Улаан сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:30:38

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:28:53

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Баянгол сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:25:16

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:22:52

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Бүрд сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:21:12

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Гучин-Ус сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-28 11:08:29

Дэлгэрэнгүй..
Мал эмнэлгийн газрын Есөнзүйл сумын Мал эмнэлгийн тасгийн тархвар зүйчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-05-27 19:19:09

Дэлгэрэнгүй..