• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
31 А/77 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
32 А/76 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
33 А/75 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
34 А/74 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
35 А/73 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
36 А/72 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
37 А/71 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
38 А/70 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
39 А/69 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
40 А/68 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
41 А/67 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
42 А/66 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
43 А/65 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
44 А/64 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
45 А/63 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
46 А/62 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
47 А/61 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
48 А/60 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
49 А/59 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
50 А/58 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
51 А/57 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-10 ҮЗЭХ
52 А/56 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-06 ҮЗЭХ
53 А/55 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгож шууд гэрээ байгуулах тухай 2020-03-06 ҮЗЭХ
54 А/54 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-05 ҮЗЭХ
55 А/53 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-05 ҮЗЭХ
56 А/52 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-05 ҮЗЭХ
57 А/51 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-05 ҮЗЭХ
58 А/50 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-05 ҮЗЭХ
59 А/49 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-03-05 ҮЗЭХ
60 А/48 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-04 ҮЗЭХ