• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
91 А/17 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох дахин зарлах тухай 2020-02-17 ҮЗЭХ
92 А/16 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-12 ҮЗЭХ
93 А/15 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-11 ҮЗЭХ
94 А/14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-11 ҮЗЭХ
95 А/13 Тендер хүчингүй болгох тухай 2020-02-10 ҮЗЭХ
96 А/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-07 ҮЗЭХ
97 А/11 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-02-03 ҮЗЭХ
98 А/10 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-31 ҮЗЭХ
99 А/09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-28 ҮЗЭХ
100 А/08 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-28 ҮЗЭХ
101 А/07 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-28 ҮЗЭХ
102 А/06 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-28 ҮЗЭХ
103 А/05 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-28 ҮЗЭХ
104 А/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-28 ҮЗЭХ
105 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2020-01-27 ҮЗЭХ
106 А/02 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-14 ҮЗЭХ
107 А/01 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-01-14 ҮЗЭХ
108 А/88 Комисс томилох тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
109 А/87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
110 А/86 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
111 А/85 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
112 А/84 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-30 ҮЗЭХ
113 А/83 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
114 А/82 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
115 А/81 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
116 А/80 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
117 А/79 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-27 ҮЗЭХ
118 А/78 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-23 ҮЗЭХ
119 А/77 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
120 А/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ