• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
61 А/47 COVID-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 2020-03-04 ҮЗЭХ
62 А/46 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-03 ҮЗЭХ
63 А/45 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-03-02 ҮЗЭХ
64 А/44 Биеийн тамир, спортын хамтлаг байгуулах тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
65 А/43 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
66 А/42 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
67 А/41 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
68 А/40 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
69 А/39 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
70 А/38 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
71 А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
72 А/36 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
73 А/35 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
74 А/34 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
75 А/33 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
76 А/32 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
77 А/31 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
78 А/30 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
79 А/29 Тендер хүчингүй болгох тухай 2020-02-28 ҮЗЭХ
80 А/28 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-21 ҮЗЭХ
81 А/27 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-20 ҮЗЭХ
82 А/26 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2020-02-19 ҮЗЭХ
83 А/25 Тендер хүчингүй болгох тухай 2020-02-18 ҮЗЭХ
84 А/24 Ажлын тусгай горимд шилжүүлэх тухай 2020-02-17 ҮЗЭХ
85 А/23 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-17 ҮЗЭХ
86 А/22 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-17 ҮЗЭХ
87 А/21 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-17 ҮЗЭХ
88 А/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-17 ҮЗЭХ
89 А/19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2020-02-17 ҮЗЭХ
90 А/18 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, тендер хүчингүй болгох тухай 2020-02-17 ҮЗЭХ