• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
151 А/44 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-01 ҮЗЭХ
152 А/43 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-27 ҮЗЭХ
153 А/42 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-26 ҮЗЭХ
154 А/41 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-25 ҮЗЭХ
155 А/40 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-25 ҮЗЭХ
156 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-17 ҮЗЭХ
157 А/38 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-14 ҮЗЭХ
158 А/37 Цэргийн штабын 2019 оны эхний хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
159 А/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
160 А/35 Тооллого хийх тухай 2019-06-11 ҮЗЭХ
161 А/34 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах, ажиллах журам батлах тухай 2019-06-04 ҮЗЭХ
162 А/33 Аудит хийх байгууллага шалгаруулах тухай 2019-05-28 ҮЗЭХ
163 А/32 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2019-05-28 ҮЗЭХ
164 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-27 ҮЗЭХ
165 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
166 А/29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
167 А/28 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
168 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
169 А/26 Комисс томилох тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
170 А/25 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-22 ҮЗЭХ
171 А/24 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-20 ҮЗЭХ
172 А/23 Сургалт зохион байгуулах тухай 2019-05-10 ҮЗЭХ
173 А/22 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-05-03 ҮЗЭХ
174 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-30 ҮЗЭХ
175 А/20 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-29 ҮЗЭХ
176 А/19 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-23 ҮЗЭХ
177 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-22 ҮЗЭХ
178 А/17 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-09 ҮЗЭХ
179 А/16 Дотоод журмын хавсралтад нэмэлт орхуулах тухай 2019-04-05 ҮЗЭХ
180 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-05 ҮЗЭХ