• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
121 А/75 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-19 ҮЗЭХ
122 А/74 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
123 А/73 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
124 А/72 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2019-12-18 ҮЗЭХ
125 А/71 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2019-12-17 ҮЗЭХ
126 А/70 Төрийн архивын сан хөмрөгт тооллого явуулах тухай 2019-12-17 ҮЗЭХ
127 А/69 Тооллого хийх тухай 2019-12-16 ҮЗЭХ
128 А/68 Цэргийн штабын 2019 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2019-12-04 ҮЗЭХ
129 А/67 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-11-21 ҮЗЭХ
130 А/66 Дотоод журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2019-11-11 ҮЗЭХ
131 А/65 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2019-11-01 ҮЗЭХ
132 А/63 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-21 ҮЗЭХ
133 А/62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-15 ҮЗЭХ
134 А/61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-10-14 ҮЗЭХ
135 А/60 ЗДТГ-ын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай 2019-10-08 ҮЗЭХ
136 А/59 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-08 ҮЗЭХ
137 А/58 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-07 ҮЗЭХ
138 А/57 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-07 ҮЗЭХ
139 А/56 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-07 ҮЗЭХ
140 А/55 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-10-03 ҮЗЭХ
141 А/54 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай 2019-10-02 ҮЗЭХ
142 А/53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-24 ҮЗЭХ
143 А/52 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-09-06 ҮЗЭХ
144 А/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-29 ҮЗЭХ
145 А/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-22 ҮЗЭХ
146 А/49 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-18 ҮЗЭХ
147 А/48 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-10 ҮЗЭХ
148 А/47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-06 ҮЗЭХ
149 А/46 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-04 ҮЗЭХ
150 А/45 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-07-03 ҮЗЭХ