• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
181 А/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-04-04 ҮЗЭХ
182 А/13 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-29 ҮЗЭХ
183 А/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-26 ҮЗЭХ
184 А/11 Гадаад арга хэмжээний зардал батлах тухай 2019-03-25 ҮЗЭХ
185 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-22 ҮЗЭХ
186 А/09 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-03-15 ҮЗЭХ
187 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-02-15 ҮЗЭХ
188 А/07 Сургалт зохион байгуулах тухай 2019-02-15 ҮЗЭХ
189 А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-02-12 ҮЗЭХ
190 А/05 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай 2019-02-01 ҮЗЭХ
191 А/04 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2019-01-24 ҮЗЭХ
192 А/03 Хоолны мөнгө олгох тухай 2019-01-23 ҮЗЭХ
193 А/02 Гадаад сургалтад хамруулах тухай 2019-01-08 ҮЗЭХ
194 А/01 Ажэлын хэсэг байгуулах тухай 2019-01-07 ҮЗЭХ
195 А/65 Комисс томилох тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
196 А/64 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
197 А/63 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
198 А/62 Гадаад сургалтад оролцуулах тухай 2018-12-26 ҮЗЭХ
199 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
200 А/61 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-25 ҮЗЭХ
201 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-24 ҮЗЭХ
202 А/57 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-19 ҮЗЭХ
203 А/56 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-19 ҮЗЭХ
204 А/54 Жагсаалт батлах тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
205 А/53 Хөрөнгө ангилан бүртгэх тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
206 А/52 Тооллого хийх тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
207 А/51 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2018-12-10 ҮЗЭХ
208 А/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
209 А/50 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ
210 А/49 Цэргийн штабын 2018 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2018-12-07 ҮЗЭХ