• Албан ёсны цахим хуудас
Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2018 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ
...

2018-05-18 11:09:57

Дэлгэрэнгүй..
2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 4 дүгээр улирлын мэдээ
...

2017-12-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2017 оны өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн 3 дугаар улирлын мэдээ
...

2017-08-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл гомдол хүлээн авах хугацаа
...

2017-08-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн Засаг даргын нөөц сангаас нэг удаагийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх журам
...

2014-05-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээний хүснэгт
...

2014-03-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Иргэдээс аймаг, сумын Засаг дарга, түүний Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадад гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
...

2008-02-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..